Vi håller då en kortare lektion på ca 45 min på isen och därefter visar vi några räddningssätt. Eleverna kommer även att få prova att kasta Hansalina  och livboj. De elever som sedan vill prova, får gå i vaken och ta sig upp med isdubbar. Alla som ska bada kommer att ha säkerhetslina på sig och får ett diplom.

Vi har ett färdigt program för skolor som är mycket omtyckt och starkt rabatterat för att passa skolklasser.

Lektionen anpassas efter elevernas ålder så att det passar, från lågstadium till gymnasium. Vi kan ta ganska stora grupper som åskådare men om det är många som vill prova att hoppa i vaken så bör gruppen delas upp så att utrymmet i bastun och varmvattnet räcker till alla som ska bada.

Detta är en utomhusaktivitet så tänk på att alla ska vara väl klädda för att klara en lektion utomhus på isen.

 

Vi kan även komma till er skola och hålla lektionen om ni har en sjö, damm eller å som vi kan vara vid och att bastu och duschar finns i anslutning till detta. Reskostnad och restidsersättning tillkommer.

 

Pris för skolor: Grundpris 1500:- Däröver tillkommer 60:- /elev som ska bada.