Mål med dagen:

  • Öka medvetenheten runt den egna hälsan och få tillgång till verktyg som kan förbättra hälsan, både på arbetet och privat.

  • Skapa en individuell handlingsplan för bättre hälsa

  • Uppleva en givande, inspirerande, skön, god, glädjefylld, avkopplande och innehållsrik dag tillsammans.

Innehåll:

  • Interaktiv föreläsning om hälsa utifrån ett helhetsperspektiv.

  • Vad är hälsa för dig?

  • Du får kartlägga din hälsa i nuläget och även hitta en strategi för att förbättra din hälsa och öka din energinivå.

  • Skapa en handlingsplan med hjälp av NÖHR:D-modellen (se ovan)
    Gå från Nuläge till Önskat läge och bli medveten om dina Hinder och dina Resurser.

  • Mindfulness; ett verktyg för stresshantering och återhämtning. Teori och praktik.

Upplägg:

09.00 – 10.00         Föreläsning inkl. fika.

10.00 – 11.00         Walk and talk.

11.00 – 12.00         Vi jobbar med hälsohjul och energibalanskonto (inne alt. ute).

12.00 – 13.30         Lunch.  (Friluftslunch eller ”dukat bord” – hälsotema)

13.30 – 14.45         NÖHR:D – interaktiv föreläsning

14.45 – 16.15         Mindfulness inkl. fika.

16.15 – 17.00         Vi sammanfattar dagen och var och en sammanställer sin egen hälsoplan.

Pris per person: 1.350 kr, exkl. moms.
Lägst antal deltagare: 11 personer. För grupper över 20 personer, begär offert.

Priset inkluderar följande:

– Hälsokonsult, för- och efterarbete.
– Material.
– Lunch samt för- och eftermiddagsfika.
– Lokal.

Tillkommer:

Dagen kan förlängas med en 3-rätters friluftsmiddag (400 kr/person), som lagas gemensamt av gruppen